divendres, 21 de setembre del 2007

ELS PRODUCTORS DE PORC ACUSEN ELS ESCORXADORS DE FER CAURE EL PREU PRESIONANT LES LLOTGES.
L’associació catalana de productors de Porc, Porcat, ha denunciat que diversos escorxadors de Catalunya, liderats per un grup gironí, han pressionat les llotges per provocar un descens del preu del porc. A començament de mes, segons aquesta associació, els ramaders van veure com baixaven 5 cèntims per quilo de pes en viu, quantitat que es va reduir a 4.5 cèntims més la setmana següent. Actualment el preu està fixat en 1.062 euros per quilo de pes viu, quantitat que Porcat considera que està per sota dels costos de producció, lamentant que els escorxadors gironins siguin els que marquen el preu.

Article tret del setmanari hora nova edició del divendres.

dimecres, 5 de setembre del 2007

España: ligero aumento de los sacrificios de porcino en 2006

El pasado año 2006 se sacrificaron en España un 2,5% menos de animales en comparación con el año anterior debido, principalmente, al descenso de los sacrificios del sector avícola que representan más del 80% del número de sacrificios y que cayeron en un 3%, según los últimos datos de la Encuesta de Sacrificio de Ganado 2006 publicados por el Ministerio de Agricultura. Si bien otros sectores padecieron estos descensos, como es el caso del vacuno con 2,6 millones de cabezas llevadas al matadero (-5,7%) y del caprino con 1,45 millones de sacrificios (-8%), otros sectores, como fue el caso del porcino, presentaron ligeros aumentos, con un total de 39 millones de cabezas (+0,9%). En este sentido destaca el aumento del 2,3% en el sacrificio de ovino, con un total de 19,8 millones de animales sacrificados. En relación con los datos de peso medido en canal total, de los 5,47 millones de toneladas de carne, más de 3,22 millones de toneladas fueron de porcino (51.000 tn más que al año anterior), seguido por el avícola (1,2 millones tn), vacuno (670.000 tn), ovino (230.000 tn), cunícola (72.000 tn) y (12.000 tn).
Miércoles, 5 de septiembre de 2007/ MAPA/ España.
http://www.mapa.es