divendres, 21 de setembre del 2007

ELS PRODUCTORS DE PORC ACUSEN ELS ESCORXADORS DE FER CAURE EL PREU PRESIONANT LES LLOTGES.
L’associació catalana de productors de Porc, Porcat, ha denunciat que diversos escorxadors de Catalunya, liderats per un grup gironí, han pressionat les llotges per provocar un descens del preu del porc. A començament de mes, segons aquesta associació, els ramaders van veure com baixaven 5 cèntims per quilo de pes en viu, quantitat que es va reduir a 4.5 cèntims més la setmana següent. Actualment el preu està fixat en 1.062 euros per quilo de pes viu, quantitat que Porcat considera que està per sota dels costos de producció, lamentant que els escorxadors gironins siguin els que marquen el preu.

Article tret del setmanari hora nova edició del divendres.